Obecný úradzimná Píla

SMS infokanál obce

Obec Píla umožňuje občanom získavať informácie od obce a Obecného úradu v Píle formou SMS  ako doplnkový spôsob ku hláseniu miestnym rozhlasom.

Je možné zvoliť si z okruhov informácií:

Jarný zber nadrozmerných odpadov 25.4.2020

Oznam

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o odpadoch sa v obci uskutoční zber nadrozmerných odpadov -(NadO), drobných stavebných odpadov - (DSO) a haluzoviny a odpadov z orezov stromov a kríkov – (BRO).

Kontajnery budú k dispozícii v lokalite Hámra za autobusovou zástavkou č.4. v sobotu 25.04.2020 od 9:00 -do 15:00, vstup do areálu bude kontrolovaný a umožnený len s ochranným rúškom na tvári a s rukavicami.

Pravidlá dovezenia odpadov sú nasledovné:

Drobné stavebné odpady(DSO):

Stránky