Obecný úradzimná Píla

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konanie:

Výzva na zapojenie sa do súťaže o LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Modre

Mesto Modra sa aj tento rok zapája do celonárodnej súťaže o moderné a bezpečné detské ihrisko pre deti vo veku od 6 -12 rokov s názvom „LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Modre“.
Druhý ročník projektu, ktorý organizuje spoločnosť LIDL na Slovensku, bola odštartovaná dňom 16.01.2017 o 9:00 hod.

PRÍPRAVNÉ KURZY MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ZÁUJEMCOV O VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Uchádzači o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú možnosť využiť dve formy prípravy na prijímacie skúšky a to individuálnu formu kurzu alebo skupinovú formu kurzu, prípadne aj obidve.

 

SKUPINOVÁ  FORMA KURZU MATEMATIKY

 

Stránky