Obecný úradzimná Píla

Výskyt medveďa hnedého v našom regióne

Vážení občania, v ostatných dňoch bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého v okolitých katastroch susediacich s našou obcou (v oblasti Lindava). Podľa vyjadrení odborníkov zo Štátnej ochany prírody je výskyt medveďa v oblasti Malých karpát prirodzeným javom a preto nie je žiaden dôvod na paniku. Je ale vhodné, aby sa občania počas pohybu vo voľnej prírode správali tak, aby k stretu s týmto zvieraťom neprišlo a to napríklad hlasným rozprávaním. Tiež nie je vhodné, aby sa v lese pohyboval človek sám.

Obec Píla realizuje projekt rekonštrukcie obecného úradu

Dobrá správa pre našu obec a našich občanov. Obci Píla sa podarilo začiatkom tohto roka uzavrieť zmluvu o NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na rekonštrukciu budovy obedcného úradu. Rekonštrukcia spočíva v rekonštrukcii strechy a výmeny strešnej krytiny, zatapleniu obvodového plášťa budovy, výmeny okenných výplní a osadeniu obnoviteľného zdroja na ohrev teplej úžitkovej vody. Po dohode s dodávateľom sa práce začínajú dnes 1.7.2019 a budú trevať počas leta.

Stránky